‘Yeşil vatan’ı koruma planı

admin

MELTEM GÜNEŞ Ankara – Planda, Türkiye’de yakın gelecekte kurulması planlanan karbon fiyatlandırma mekanizması ile ormanların rolünün ön plana çıkacağı, doğal sistemlerin özellikle özel sektörün karbon dengeleme çalışmaları için kritik bir seçenek olacağı belirtildi. Bu kapsamda, Ağaçlandırma Yönetmeliği’nin emisyon ticareti ve gönüllü karbon mekanizmalarını içerecek şekilde gözden geçirilmesi, “karbon kredisi” ile uyumlu hale getirilmesi ve ormancılıkta “Karbon Piyasası Eylem Planı” hazırlanması hedefleniyor.

Madenciliğe kota

Plana göre, bazı yasal düzenlemeler (imar affı, ceza indirimi, vergi indirimi ve benzeri) toplumda orman suçları için af algısı oluşturuyor, buna bağlı olarak yerleşim yeri, tarım arazisi ve yayla alanı kazanma isteğiyle orman alanı kaybı yaşanıyor. Buna karşı, her bir yasal düzenlemenin orman kaynakları üzerinde oluşturabileceği olumlu/olumsuz etkileri saptayacak bir mekanizmanın oluşturulması, madenciliğe uygun uzun dönemli bölgesel arazi planlaması ve sınıflaması doğrultusunda ruhsatlandırma ve işletmecilikte kota uygulamasına geçilerek mevzuatın bu doğrultuda geliştirilmesi sağlanacak. Maden izin sahaları yüksek teknolojiler kullanılarak izlenecek, madencilik faaliyeti ile rehabilitasyon uygulamalarının eş zamanlı yürütülmesi sağlanacak.

Orman köylüsüne destek

Ekoturistlerin köy yaşamına ilgisinin artması nedeniyle, bölgesel düzeyde talep analizleri yapılarak rekreasyon alanlarının kurulması, ekoturizm rotalarının orman köylerinden geçirilerek kırsal gelirin arttırılması, ekoturizm yatırımlarının özellikle orman köylerinde hibe ve düşük faizli ORKÖY kredileri ile desteklenmesi de hedefler arasında. Ayrıca orman köylerinin ekoturizm çekicilikleri tespit edilerek, pansiyonculuk gibi uygulamalarla orman köylüsünün teşvik edilmesi için çalışılacak.

Yangınla mücadelede havacılık merkezi

Plana göre orman yangınlarıyla mücadele amacıyla yerli ve milli yangın söndürme hava araçları geliştirilecek. Hava araçlarının tipi, konuşlanma yeri, sayısı bölge ihtiyaçları analiz edilerek belirlenecek, bu bölgelere ileri ikmal üsleri ile havacılık merkezleri kurulacak. İlk havacılık merkezinin 2025’te kurulması hedefleniyor.

 

 

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri